fbpx
הרצאות>>>לומדים תורה – הרב…

לומדים תורה – הרב דניאל יום טוב


הרב


פרטי הרצאה

 • איזור הכתובת: ישוב: תלמים
 • מרכז: המאיר לארץ – נתיבות - הגן הישן
 • ימים בשבוע: חמישי
 • תאריך: שעה: 22:30
 • מחיר כניסה: כניסה חופשית
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: איש הקשר טלפון 052-7176796

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור הכתובת: ישוב: תלמים
 • מרכז: המאיר לארץ – נתיבות - הגן הישן
 • ימים בשבוע: חמישי
 • תאריך: שעה: 22:30
 • מחיר כניסה: כניסה חופשית
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: איש הקשר טלפון 052-7176796
מעבר לסרגל הכלים