וידעת – בני ברק


11תיאור המרכז

-  "וידעת" - מדרשה ללימוד כל נושאי היהדות
הרצאות מעניינות בנושאים שונים כגון:
אמונה וביטחון, סדנאות בנושא זוגיות ועוד.
   כולל ערב - לימוד 1 על 1 עם אברכים!
הרב אהרון לוי בסגנון הרצאותיו הייחודי.

6 כתובת

האדמו"ר מרוז'ין 10, בני ברק
14 מבצעים


 3  מפת הגעה

 

2סגנון תפריט

שחרית מנחה ערבית

אודות

הרב אהרון לוי

מייסד מרכז "וידעת" הכולל:

אולם הרצאות בנושאים מגוונים.

- כולל בוקר

[last_center_lectures center="וידעת - בני ברק" count_posts="2" offset="0"]

פוסטים

[last_center_lectures center="וידעת - בני ברק" count_posts="-1" offset="2"]

שחרית מנחה ערבית

11תיאור המרכז

-  "וידעת" - מדרשה ללימוד כל נושאי היהדות
הרצאות מעניינות בנושאים שונים כגון:
אמונה וביטחון, סדנאות בנושא זוגיות ועוד.
   כולל בוקר הכולל - הרצאות מעניינות,
ע"י מרצים שונים וכמובן הרב אהרון לוי בסגנון הרצאותיו הייחודי.

6 כתובת

האדמו"ר מרוז'ין 10, בני ברק
14 מבצעים


 3  מפת הגעה

 

2סגנון תפריט

tg

[comments]