11תיאור המרכז

-  "יביע אומר" - בית מדרש הכולל
הרצאות ושיעורים מעניינים בנושאים,
מועברים ע"י רבנים מפורסמים כגון:
הרב יהודה יוספי, הרב ליאור גלזר
כמובן רב בית המדרש הרב יגאל כהן ועוד.
   כולל ערב - לימוד 1 על 1 עם אברכים!

6 כתובת

רחוב עוזיאל 41, בני ברק
14 מבצעים


 3  מפת הגעה

2סגנון תפריט

 שתיה חמה וקרה
שחרית מנחה ערבית
   מנין א' - בנץ, ב' - 7:30 מנין א' - 13:00, ב' - 14:00 מנין א' - 18:00, ב' - 19:40, ג' - 21:00
שחרית מנחה ערבית
   מנין א' - בנץ, ב' - 7:30 מנין א' - 13:00, ב' - 14:00 מנין א' - 18:00, ב' - 19:40, ג' - 21:00

11תיאור המרכז

-  "יביע אומר" - בית מדרש הכולל
הרצאות ושיעורים מעניינים בנושאים,
מועברים ע"י רבנים מפורסמים כגון:
הרב יהודה יוספי, הרב ליאור גלזר
כמובן רב בית המדרש הרב יגאל כהן ועוד.
   כולל ערב - לימוד 1 על 1 עם אברכים!

6 כתובת

רחוב עוזיאל 41, בני ברק
14 מבצעים


 3  מפת הגעה

2סגנון תפריט

 שתיה חמה וקרה

tg

[comments]