fbpx
מרכזים

מרכזים

איזור
יישוב
סיווג
הקלד או בחר באפשרות המתאימה לך להצגת תוצאות החיפוש
פסגות

בסוד הדברים – אור הגנוז
לפרטים...


פסגות

אשרי האיש – ירושלים
לפרטים...


פסגות

קרבנו לעבודתך – פ”ת
לפרטים...


פסגות

סולם יהודה – ירושלים
לפרטים...


פסגות

איילת השחר – קרית טבעון
לפרטים...


פסגות

בית כנסת שווירץ – חיפה
לפרטים...


פסגות

חיי עולם – בני ברק
לפרטים...


פסגות

זכרון ברוך – נשר
לפרטים...


פסגות

בית כנסת אוהל יצחק – חיפה
לפרטים...


פסגות

פסגות – קפה מדרש – פ”ת
לפרטים...


פסגות

זיו התורה – חיפה
לפרטים...


פסגות

מדרשת זיו – ירושלים
לפרטים...


פסגות

אשירה/ שמים – ת”א
לפרטים...


פסגות

קפה וחברותא – באר שבע
לפרטים...


פסגות

כאייל תערוג – בית כנסת חסדי שמואל – ירושלים
לפרטים...


פסגות

אור הכרמל – חיפה
לפרטים...


פסגות

המקום – תל אביב
לפרטים...


פסגות

ממעל ממש – תל אביב
לפרטים...


פסגות

תכלית – פתח תקוה
לפרטים...


פסגות

מודעות – תל אביב
לפרטים...


פסגות

הידברות
לפרטים...


פסגות

נפגשים – ירושלים
לפרטים...


פסגות

מדרשת שירת – ירושלים
לפרטים...


פסגות

שורשים – ירושלים
לפרטים...


פסגות

שורשים – תל אביב
לפרטים...


פסגות

ערכים
לפרטים...


פסגות

מדרשת זיו – תל אביב
לפרטים...


פסגות

משמעות – תל אביב
לפרטים...


פסגות

מדרשת אליהו – בני ברק
לפרטים...


פסגות

בית כנסת הגדול – תל אביב
לפרטים...


פסגות

יביע אומר – בני ברק
לפרטים...


פסגות

נוה קדשך – כפר סבא
לפרטים...


פסגות

וידעת – בני ברק
לפרטים...


פסגות

ברום עולם – ראש העין
לפרטים...


מרכזים - כל התוצאות

פסגות – קפה מדרש – פ”ת


זיו התורה – חיפה


מדרשת זיו – ירושלים


אשירה/ שמים – ת”א


קפה וחברותא – באר שבע


כאייל תערוג – בית כנסת חסדי שמואל – ירושלים


ברום עולם – ראש העין


בסוד הדברים – אור הגנוז


אשרי האיש – ירושלים


קרבנו לעבודתך – פ”ת


סולם יהודה – ירושלים


איילת השחר – קרית טבעון


בית כנסת שווירץ – חיפה


חיי עולם – בני ברק


זכרון ברוך – נשר


בית כנסת אוהל יצחק – חיפה


אור הכרמל – חיפה


המקום – תל אביב


ממעל ממש – תל אביב


תכלית – פתח תקוה


מודעות – תל אביב


הידברות


נפגשים – ירושלים


מדרשת שירת – ירושלים


שורשים – ירושלים


שורשים – תל אביב


ערכים


מדרשת זיו – תל אביב


משמעות – תל אביב


מדרשת אליהו – בני ברק


בית כנסת הגדול – תל אביב


יביע אומר – בני ברק


נוה קדשך – כפר סבא


וידעת – בני ברק


מעבר לסרגל הכלים