fbpx
הרצאות

הרצאות

שיעור עם הרב יגאל כהן


עקב המצב – ההרצאות והשיעורים מבוטלים


עקב המצב – ההרצאות והשיעורים מבוטלים


עקב המצב – ההרצאות והשיעורים מבוטלים


עקב המצב – ההרצאות והשיעורים מבוטלים


עקב המצב – ההרצאות והשיעורים מבוטלים


עקב המצב – ההרצאות והשיעורים מבוטלים


השיעור הקבוע – הרב שניר גואטה – ימי חמישי באר שבע


השיעור הקבוע – הרב שניר גואטה – ימי רביעי רמת השרון


פרשת השבוע – הרב שלמה לוינשטייין בני ברק – ימי חמישי


פרשת השבוע – הרב שלמה לוינשטייין בני ברק


שיעור ביהדות – הרבנית רבקה רוט


שיעור על פרשת השבוע – הרבנית אריאלה רוזנר


שיעור ביהדות בשפה הרוסית – הרב צבי וסרמן


שיעור ביהדות – נושאים שונים – מרצה אורח


שיעור ביהדות – הרבנית הילה שטריקר


שיעור ביהדות – הרבנית שרה ענבל


שיעור הלכה – הרב אלדד סבג


שיעור ביהדות בשפה הצרפתית – הרבנית אסתר חנה ויזמאן


**שיעור יהדות – הרבנית אריאלה רוזנר**


שיעור במסילת ישרים – הרבנית חיה אידלברג


שיעור ביהדות בשפה הרוסית – הרב צבי וסרמן


שיעור פרשת השבוע – הרב טוביה האוסמן


**שיעור בהלכה – הרב טוביה האוסמן**


כולל בוקר – נושאים שונים – ימי שני ורביעי 13:00 – 9:00


שיעור תניא – הרב גיל מנור


שיעור תניא – הרב גיל מנור


שיעור תניא – הגב’ לאה עטר


פרשת השבוע – הרב אסף ברלינר


עמוד יומי – הרב ראובן גורביץ’


משנתו החינוכית של הרב עוזיאל / מס’ מגילה – הרב מוטי מטלון


הלכה – הרב משה שוקרון


הדף היומי – אלי אדרי/ הרב שמואל ברויאר


תלמוד עשרת הספירות


פרשת השבוע ע”פ הפנימיות


שיעור בטהרת המשפחה – לנשואים וחתנים בלבד – הרב אבנר קוואס ימי רביעי


השיחה המרכזית על פרשת השבוע


שיעור מוסר יומי בספר “מסילת ישרים”


הלכות שבת


הבית היהודי – הרבנית ת.ס


מוסר והשקפה


מוסר והשקפה – הרב רפאל זר – ימי שני


מוסר והשקפה


מוסר והשקפה


מחשבת ישראל


גמרא – הרב יוסף ברדוגו


ספר משלי – הרב יוסף ברדוגו


פלא יועץ – הרב יוסף ברדוגו


ספר החינוך — הרב יוסף ברדוגו


עין יעקב – הרב יוסף ברדוגו – ימי רביעי


פרשת השבוע – הרב יוסף ברדוגו


דף היומי – הרב ישראל כהן


שאלות אקטואליות בהלכה – הרב יצחק מידני


עיון בתנ”ך – הרב גור מרקוביץ’


גמרא בעיון – הרב משה לסקר


הלכה מהמקורות – הרב אסף רונס


פרשת השבוע, סוגיות הלכתיות – הרב נתנאל חשאי


הדף היומי – הרב שמעון ריזל


שיעור בהלכה – הרב נתנאל חשאי


משניות – הרב מרדכי פרץ


לימוד בחברותות


גמרא – הרב מרדכי פרץ


עין יעקב על הש”ס – הרב אריאל פוקס


שיעור בהלכה – הרב יצחק רוש


הדף היומי – הרב יצחק רוש


פרשת השבוע ע”פ האור החיים


הדף היומי – הרב שמעון ריזל


שיעור בהלכה – הרב יצחק מידני


פרקי אבות – הרב יצחק מאדר


אבות ובנים


שיעור במחשבה – הרב פרץ מאיר


הדף היומי – הרב יצחק ביר


הלכה, פרשת השבוע, ספר התניא – הרב אסף


שיעור לנוער – הרב חממי


הלכות שבת ופרשת השבוע – הרב יובל מוגהז


הלכות שביעית ואגדות חז”ל – הרב יובל מוגהז


שיעור מוסר והלכה – הרב יובל מוגהז


פרקי אבות – הרב יובל מוגהז


השקפה – הרב יובל מוגהז


שיעור בקבלה – הרב שקד אליהו פנחס


שיעור בקבלה – הרב שקד אליהו פנחס


שיעור בקבלה – הרב שקד אליהו פנחס


שיעור בקבלה – הרב שקד אליהו פנחס


שיעור בקבלה – הרב שקד אליהו פנחס


השקפה ואמונה – הרב נתן הופמן


דף היומי – הרב נתן קמינצקי


שיעור בספר משלי – הרב אוחיון


שיעור בגמרא – הרב אוחיון


מוסר – הרב אוחיון


שיעור בגמרא– הרב אוחיון


פרשת השבוע – הרב אוחיון


פרשת השבוע – הרב אוחיון


שיעור בספר הזוהר – הרב אוחיון


דף היומי – הרב ברוכי והרב מוטי


*שיעור בספר התניא – הרב גיל*


*דף היומי – הרב אלדד שרעבי*


*הלכות – רבני הכולל*


*פתח עיניים – הרב יניב*


*תנ”ך – הרב יוסי חן*


*צורבא דרבנן – הרב יניב*


*שיעור בספר הזוהר – הרב יניב*


*ספר בכוזרי – הרב זאנגי*


שיעור הלכה – הרב נתן אדלר


שיעור בפרשת השבוע – הרב נתן אדלר


שיעור גמרא – הרב נתן אדלר


שיעור באגדות התלמוד – הרב נתן אדלר


שיעור בפרשת השבוע – הרב נתן אדלר


עיצוב האישיות – הרב נתן אדלר


*שיעור באגדות התלמוד – הרב נתן אדלר*


שיעור בגמרא – הרב חיים וינטרוב


דף היומי – הרב שמואל הרצברג


*גמרא והלכה – הרב חיים קורלנסקי*


נושאים משתנים – הרב חיים קורלנסקי


*שיעור בגמרא – הרב יצחק ברנדייס*


מסילת ישרים – הרב יצחק ברנדייס


פרשת השבוע – הרב יצחק ברנדייס


פרשת השבוע – הרב אברהם קולפ


פרשת השבוע – הרב אברהם קולפ


פרשת השבוע – הרב אברהם קולפ


הלכות אקטואליות – הרב אברהם לוין


שיעור בגמרא – הרב חיים ברנדייס


אקטואליה, הלכות ומוסר – הרב רפאל צוקר


פרשת השבוע עם רב העיר – הרב יצחק לוי


פלא יועץ – הרב בנימין בן נון


עין יעקב – הרב בנימין בן נון


פרשת השבוע – הרב בנימין בן נון


חינוך ילדים – הרב בנימין בן נון


חברותות עם אברכי זכרון ברוך


הלכה ואגדה – הרב שלום מצרפי


הלכה ואגדה – הרב אליעזר נויבירט


פרשת השבוע עם רב העיר – הרב יצחק לוי


פרשת השבוע עם רב העיר – הרב יצחק לוי


שיעור תורה בנושאים שונים – הרב עוזיהו אלכורת


שיעור לנשים בנושאים שונים – הרבנית אלכורת


לימוד אישי בחברותא – בתיאום


שיעור תורה בנושאים שונים – הרב כפיר עברון


שיעור מרתק בגמרא – הרב כפיר עברון


שיעור בפרשת השבוע לנשים – הרב גור


סוגיות אקטואליות בגמרא – הרב אברהם וינר


שיעור גמרא – הרב יחיאל קושלנד


פרקי אבות לצעירים – הרב אברהם וינר


לימוד אישי בחברותא – בתיאום


הלכות והנהגותיו של מרן – הרב יעקב סיני


הדף היומי – הרב ירון מרדכי זכאי


שיעור בהלכה


מכתב מאליהו – הרב בועז שלום – ימי שישי


תפילת שחרית בנץ החמה


דף היומי – הרב רבינוביץ


נושאים שונים


הלכה – הרב ערן עשור


מכתב מאליהו


משניות


כלי יקר על הפרשה


שיעור בנביא – ספר יחזקאל


חובת הלבבות


מוסר – הרב יעקב הכהן עדני


פרשת השבוע


עין יעקב – הרב שלמה אסולין


תפילת מנחה גדולה


ספר המצוות – הרב אסולין


גמרא – הרב אסף בושארי


משניות – סדר קדשים


תפילת מנחה שניה 20 דקות לפני השקיעה


שיעור שו”ע הלכה ברורה


תפילת ערבית – 20 אחרי השקיעה


גמרא – הרב דרשן


שיעור לנשים


ערבית שניה בחורף – 19:30


דרך ארץ קדמה, לימוד ספרי מוסר בקבוצות


*- הלב כמפתח לחיים ‘חובת הלבבות’ – הרב אברהם אליעזרוב


דרך ארץ קדמה, לימוד ספרי מוסר בקבוצות


+*החסידות כדרך חיים ע”פ ספר ה’תניא’ – הרב אברהם אליעזרוב


**דרך ארץ קדמה, לימוד ספרי מוסר בקבוצות


*+לימוד גמרא בחברותות – מסכת מכות – ימים א-ה


שיעור בגמרא עיון – הרב אליהו אילני


שיעור בגמרא – הרב אלקנה פרימן


הכרות עם התורה שבעל פה – הרב יהודה וכסלבוים


ליקוטי הלכות


טעימות מפרשת השבוע – הרב יהודה וכסלבוים


תפילת מנחה


–פרשת שבוע עם משה קריחלי


לימוד גמרא בחברותות – מסכת מכות – ימים א-ה


++עצות לחיים ע”פ פרקי אבות – הרב אליהו אילני


ביאורים ופירושים בסידור התפילה – הרב מוטי שטרלינג


דרך החיים ע”פ הספר ‘דרך השם’ – הרב אריה שפירא


תורת חיים, לימוד תנ”ך – הרב מוטי שטרלינג


הלכות שבת – הרב אברהם אליעזרוב


תפילת ערבית


צורבא מרבנן – הרב יוסי זלושינסקי


פרשת השבוע – הרב יהודה וכסלבוים


שיח פתוח באחת הדירות בהנחיית הרב משה הורן


רעיונות בפרשת השבוע – הרב אברהם קרישנבוים


התוועדות, ניגונים וטעימות – עם צוות המדרשה ומרצים אורחים


תפילת מנחה – בית כנסת אבני 13:15 קרית אתא


תפילת מנחה – בית כנסת מאקווא 13:30, 15:00 קרית אתא


תפילת ערבית – בית כנסת איפרגן 17:45 קרית אתא


תפילת ערבית – בית כנסת מאקווא 19:30, 20:30, 21:30, 22:00 קרית אתא


מודעות חשיבתית – אורנה סלע


דיוק לחיים – הרב מיכי יוספי


ליקוטי מוהר”ן עפ”י תורת הלב – נורית אילון הירש


נשיות בפרשת השבוע – הרבנית ימימה מזרחי


לימוד הזוהר הקדוש – הרב חיים מזרחי


מודעות חשיבתית – אורנה סלע


ליקוטי מוהר”ן עפ”י תורת הלב – נורית אילון הירש


מתורתו של רבי נחמן מברסלב – הרב נתן כהן


זוגיות נכונה ושלום בית אמיתי – הרב בועז בצלאלי


לימוד הנפש ע”פי ליקוטי מוהר”ן + ניגונים – הרב רוני אילון


תפילת קבלת שבת עם – רוני אילון


לימוד הדף היומי – הרב שמואל קראוס


פותחים שולחן – בואו נדבר על זה – נושאים הכי חמים של חיי היומיום – הרב יקיר לענס והרב אברהם להב


חשיבה הכרתית בשיטת ימימה – הרב יעקב אנושי


נשים בתנ”ך – רעות דורפמן


האדם שבך ינצח – יוסי מירון


מעברים – יהונתן נמדר


מבוא למסילת ישרים – קובי וולק


הקוד השבועי – ישעי דנינו


חכמת הנפש


מאמר הדור – קובי וולק


פנימה אל מידות הנפש – לביא אנגלמן


להתחיל מבראשית – קובי פסל


סיפורי מעשיות של ר’ נחמן מברסלב – הרב אריה הנדלר


מסכת אבות – גדעון קפלן


לימוד גמרא – מאיר דורפמן


תוכנית מיוחדת לדוברי צרפתית – דבורה שנהב


מודה אני – אל”מ גבע ראפ


תוכנית מיוחדת לדוברי צרפתית – רפאל בנדמון


דעת תבונות – כתבי הרמח”ל – מאיר דורפמן


תהילים – קבוצת עבודה – שמעון שבתא


גמרא – מסכת תענית – הרב ערן וייסמן


לימוד הפרשה – בכל אדם בכל מקום בכל זמן – הרב יעקב חג’ג’


הקדמה לספר הזוהר – מאמרי בעל הסולם לשינוי התפיסה בחיים


חכמת הקבלה בהקבלה” למדעי החיים, הרוח והחומר – הרב עופר משען


גמרא – מסכת מגילה – הרב ערן וייסמן


תלמוד עשר הספירות לגברים חלקים א’, ו’ – הרב יוחאי ימיני


ליקוטי מוהר”ן – הרב יוחאי ימיני


ההחלטה החשובה בחייך – רחלי צמח


האתגר – מסע מעמיק על הכוחות שבתוכי ע”פ ספר “התניא” – הרב חנוך וינר


המופע המשותף – שהסוד של הבריאה והאדם נפגשים – הרב זיו קצבי, והאומן יונתן פררה


מסטיקה, מדע, וחכמת הנפש מתחברים – הרב נחמנסון


שבת ביחד


סדנא להעצמה נשית


שו”ת עם הרב ארז משה דורון


סיפורי מעשיות של הרב נחמן מברסלב – הרב עופר גיסין


לימוד.חוויה.ומוסיקה – מיזם לצעירה הירושלמית.


סדנת נשימות


מיקוד לחיים – מסלול מלגות לבוגרי צבא בעבור השתתפות שבועית


קריאה במורה נבוכים ועוד – הרב אייל טויטו


חשיבה הכרתית בהשראת שיטת ימימה


סדנת נשימות עם ד”ר קונסקי


עין יעקב – עיון באגדות חז”ל 


חובת הלבבות


שיעור מוסר בענייני דיומא ופרשת השבוע


ליקוטי מוהר”ן / רבינו נחמן מברסלב


הלכות שבת / מועדים


שיעור לנשים – הר’ עטיה


הרצאה ב… (יש לברר את הנושא במקום או בטלפון)


הרצאה ב… (יש לברר את הנושא במקום או בטלפון)


הרצאה ב… (יש לברר את הנושא במקום או בטלפון)


הרצאה ב… (יש לברר את הנושא במקום או בטלפון)


הרצאה ב… (יש לברר את הנושא במקום או בטלפון)


לימודי ימימה מתחילות – תימורה פלג


לימודי ימימה מתחילות – תימורה פלג


לימודי ימימה מתקדמות – איתמר פרלמן


לימודי ימימה מתקדמות – חגית לפיד


בקשת האני העצמי – אל”מ גבע ראפ


לימודי ימימה מתחילים – איתמר פרלמן


לימודי ימימה מתחילות – חגית לפיד


לימודי ימימה מתקדמות – תימורה פלג


לימודי ימימה מתקדמים – שמעון שבתא


לומדים בפסגות – לימוד ישיבתי בחברותות אישיות בגמרא, ימים ב’-ג’ 22:30 – 20:00


רוחני אישי – חברותות אישיות בגמרא ומחשבת ישראל, ימים א’-ה’ – 23:00 – 19:00


ספר מסילת ישרים בליווי שירי נשמה וניגון בגיטרה (מוצ”ש) – הרב אייל הלוי


הלכות שבת בדגש על נושאים אקטואליים – הרב חיים טבקה


אקטואליה בפרשה – הרב בועז נתנאל


הלכה ופרשת השבוע – הרב חיים דרשן


ספר משלי – הרב בועז שלום


הלכה למעשה – ברכות – הרב אייל הלוי


פרקי אבות – הרב חיים טבקה


פרשת השבוע – הרב יהודה יוספי


מסכת סוכה – הרב אייל הלוי


ספר משלי – הרב בועז שלום


הלכה ופרשת השבוע – הרב חיים דרשן


סוגיות תלמודיות – הרב אייל הלוי


לימוד בחברותא – עם אברכי הכולל


טעמי המצוות – הרב אביעזר פלח


שיחה שבועית במחשבת ישראל, השקפה, אמונה ועבודת המידות – הרב פנחס גולדווסר


פרקי אבות – הרב עמוס לובטון


שיעור בסוגיה הנלמדת – הרב בנימין שחר/ הרב אהרון גליק


הלכות במעגל השנה – הרב יגאל כהן – ימי ראשון ורביעי


מסכת בבא קמא – הרב אייל הלוי


סוגיות הלכתיות – הרב חיים דרשן


סוגיות הלכתיות אקטואליות ושיעור באגדות חז”ל – הרב יחזקאל מוצפי


הלכה ואקטואליה – הרב יצחק יוסף


הלכות במעגל השנה – הרב יגאל כהן


מחשבת ישראל – הרב חיים טבקה


מסכת סוכה – הרב אייל הלוי


הלכה למעשה – הרב חיים דרשן


גמרא והלכה יומית – הרב אליעזר בנדיקט


חומ”ש רש”י – הרב בנימין שחר


עיון בהלכה – הרב אהרון גרוסמן


סוגיות אקטואליות – הרב יצחק בר זאב


פרשת שבוע – השיעור השבועי – הרב זמיר כהן


פרשת השבוע ב’ – הרב יצחק בר זאב


פרשת השבוע – הרב יצחק בר זאב


שיעור במסכת בבא מציעא – הרב יחזקאל דורי


דף היומי – הרב ליפא פלמן


דרך החסידות – הרב אריק נווה


סודות התפילה וההתבודדות – הרב אריק נווה


פנימיות לאור פרשת השבוע – הרב אריק נווה


עד שמצאתי את שאהבה נפשי


תורת המהות והעצמות


כולל קבלה – לגברים בלבד


מעבר לסרגל הכלים