fbpx
הרצאות>>>רגע לפני הפיצוץ

רגע לפני הפיצוץ


הרב אבי מזרחי


פרטי הרצאה

 • איזור הדרום הכתובת: רח´ מלכי ישראל 64 ישוב: אשקלון
 • מרכז: ערכים - אצל גל ואדירן לוי
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: 2022-01-17 שעה: 20:15
 • מחיר כניסה: פרטים בטלפון
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: חמוטל 050-4149231 טלפון

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור הדרום הכתובת: רח´ מלכי ישראל 64 ישוב: אשקלון
 • מרכז: ערכים - אצל גל ואדירן לוי
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: 2022-01-17 שעה: 20:15
 • מחיר כניסה: פרטים בטלפון
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: חמוטל 050-4149231 טלפון
מעבר לסרגל הכלים