fbpx
הרצאות>>>מהי אהבה?

מהי אהבה?


הרב יחיאל מויאל


פרטי הרצאה

 • איזור הדרום הכתובת: רח´ יהדות בריטניה 6 ישוב: אשקלון
 • מרכז: ערכים - בביהכנ"ס שבות ישראל
 • ימים בשבוע: שלישי
 • תאריך: 2022-07-19 שעה: 20:15
 • מחיר כניסה: פרטים בטלפון
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: אורה 054-3236074 טלפון

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור הדרום הכתובת: רח´ יהדות בריטניה 6 ישוב: אשקלון
 • מרכז: ערכים - בביהכנ"ס שבות ישראל
 • ימים בשבוע: שלישי
 • תאריך: 2022-07-19 שעה: 20:15
 • מחיר כניסה: פרטים בטלפון
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: אורה 054-3236074 טלפון
מעבר לסרגל הכלים