fbpx
הרצאות>>>אתגרי החיים – הרב…

אתגרי החיים – הרב ישי וליס 6/12 בת ים


הרב ישי וליס


פרטי הרצאה

 • איזור המרכז הכתובת: רח´ השלושה 33 ישוב: בת ים
 • מרכז: ערכים - אצל קובי רוקח
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: 2021-12-06 שעה: 19:45
 • מחיר כניסה: פרטים בטלפון
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: קובי - 054-6557141 טלפון

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור המרכז הכתובת: רח´ השלושה 33 ישוב: בת ים
 • מרכז: ערכים - אצל קובי רוקח
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: 2021-12-06 שעה: 19:45
 • מחיר כניסה: פרטים בטלפון
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: קובי - 054-6557141 טלפון
מעבר לסרגל הכלים