fbpx
הרצאות>>>שיעור ביהדות – הרבנ…

שיעור ביהדות – הרבנית הילה שטריקר


הרבנית


פרטי הרצאה

 • איזור צפון הכתובת: גלבוע 46 א' ישוב: חיפה
 • מרכז: בית תהילה – בית תרבות – חיפה
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: שעה: 09:45
 • מחיר כניסה: 5 ₪
 • כיבוד: כיבוד קל
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: הרבנית שרה ענבל טלפון 050-4119481

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור צפון הכתובת: גלבוע 46 א' ישוב: חיפה
 • מרכז: בית תהילה – בית תרבות – חיפה
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: שעה: 09:45
 • מחיר כניסה: 5 ₪
 • כיבוד: כיבוד קל
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: הרבנית שרה ענבל טלפון 050-4119481
מעבר לסרגל הכלים