fbpx
הרצאות>>>הלכה מהמקורות –…

הלכה מהמקורות – הרב אסף רונס


הרב


פרטי הרצאה

 • איזור צפון הכתובת: ישוב: חיפה
 • מרכז: בתי כנסת - בית כנסת "שארית ישראל" (הרבנית)
 • ימים בשבוע: רביעי
 • תאריך: שעה: 21:00
 • מחיר כניסה: כניסה חופשית
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: אסף רונס טלפון 050-7868378

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור צפון הכתובת: ישוב: חיפה
 • מרכז: בתי כנסת - בית כנסת "שארית ישראל" (הרבנית)
 • ימים בשבוע: רביעי
 • תאריך: שעה: 21:00
 • מחיר כניסה: כניסה חופשית
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: אסף רונס טלפון 050-7868378
מעבר לסרגל הכלים