fbpx
הרצאות>>>הלכות שביעית ואגדות…

הלכות שביעית ואגדות חז”ל – הרב יובל מוגהז


הרב


פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: ישוב: הוד השרון
 • מרכז: מועצה דתית - מועצה דתית הוד השרון– ביכנ"ס שבזי נווה נאמן
 • ימים בשבוע: שלישי
 • תאריך: שעה: לאחר תפילת ערבית
 • מחיר כניסה: כניסה חופשית
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: מ.ד. הוד השרון טלפון 09-7481152

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: ישוב: הוד השרון
 • מרכז: מועצה דתית - מועצה דתית הוד השרון– ביכנ"ס שבזי נווה נאמן
 • ימים בשבוע: שלישי
 • תאריך: שעה: לאחר תפילת ערבית
 • מחיר כניסה: כניסה חופשית
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: מ.ד. הוד השרון טלפון 09-7481152
מעבר לסרגל הכלים