fbpx
הרצאות>>>תפילת מנחה – בית…

תפילת מנחה – בית כנסת מאקווא 13:30, 15:00 קרית אתאפרטי הרצאה

 • איזור צפון הכתובת: ישוב: קרית אתא
 • מרכז: בתי כנסת
 • ימים בשבוע: יומי
 • תאריך: שעה: 13:00, 15:00
 • מחיר כניסה:
 • כיבוד:
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: טלפון

הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור צפון הכתובת: ישוב: קרית אתא
 • מרכז: בתי כנסת
 • ימים בשבוע: יומי
 • תאריך: שעה: 13:00, 15:00
 • מחיר כניסה:
 • כיבוד:
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: טלפון
מעבר לסרגל הכלים