fbpx
הרצאות>>>שו”ת עם הרב ארז…

שו”ת עם הרב ארז משה דורון


הרב ארז משה דורון


פרטי הרצאה

 • איזור ירושלים והסביבה הכתובת: בן יהודה 26 ישוב: ירושלים
 • מרכז: נפגשים - ירושלים
 • ימים בשבוע: ראשון
 • תאריך: שעה: 20:00
 • מחיר כניסה: 25 ש"ח
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות נפגשים טלפון 02-6222816

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור ירושלים והסביבה הכתובת: בן יהודה 26 ישוב: ירושלים
 • מרכז: נפגשים - ירושלים
 • ימים בשבוע: ראשון
 • תאריך: שעה: 20:00
 • מחיר כניסה: 25 ש"ח
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות נפגשים טלפון 02-6222816
מעבר לסרגל הכלים