fbpx
הרצאות>>>שבת ביחד

שבת ביחד


מרצים שונים


פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: המלך ג'ורג 15 ישוב: תל אביב
 • מרכז: ממעל ממש - תל אביב
 • ימים בשבוע: שבת
 • תאריך: שעה:
 • מחיר כניסה: 100ש"ח פרטים והרשמה עד יום חמישי בערב
 • כיבוד: סעודות שבת
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות ממעל ממש טלפון  058-770-1775

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: המלך ג'ורג 15 ישוב: תל אביב
 • מרכז: ממעל ממש - תל אביב
 • ימים בשבוע: שבת
 • תאריך: שעה:
 • מחיר כניסה: 100ש"ח פרטים והרשמה עד יום חמישי בערב
 • כיבוד: סעודות שבת
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות ממעל ממש טלפון  058-770-1775
מעבר לסרגל הכלים