fbpx
הרצאות>>>סיפורי מעשיות של…

סיפורי מעשיות של הרב נחמן מברסלב – הרב עופר גיסין


הרב עופר גיסין


פרטי הרצאה

 • איזור ירושלים והסביבה הכתובת: בן יהודה 26 ישוב: ירושלים
 • מרכז: נפגשים - ירושלים
 • ימים בשבוע: ראשון
 • תאריך: שעה: 21:00
 • מחיר כניסה: 20 ש"ח
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות נפגשים טלפון 02-6222816

הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור ירושלים והסביבה הכתובת: בן יהודה 26 ישוב: ירושלים
 • מרכז: נפגשים - ירושלים
 • ימים בשבוע: ראשון
 • תאריך: שעה: 21:00
 • מחיר כניסה: 20 ש"ח
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות נפגשים טלפון 02-6222816
מעבר לסרגל הכלים