fbpx
הרצאות>>>סדנת נשימות עם ד”ר…

סדנת נשימות עם ד”ר קונסקי


הרב


פרטי הרצאה

 • איזור ירושלים והסביבה הכתובת: בן יהודה 26 ישוב: ירושלים
 • מרכז: נפגשים - ירושלים
 • ימים בשבוע: חמישי
 • תאריך: שעה: 09:00
 • מחיר כניסה:
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות נפגשים טלפון 02-6222816

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור ירושלים והסביבה הכתובת: בן יהודה 26 ישוב: ירושלים
 • מרכז: נפגשים - ירושלים
 • ימים בשבוע: חמישי
 • תאריך: שעה: 09:00
 • מחיר כניסה:
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות נפגשים טלפון 02-6222816
מעבר לסרגל הכלים