fbpx
הרצאות>>>לימוד הדף היומי –…

לימוד הדף היומי – הרב שמואל קראוס


הרב


פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: חברת ש"ס 7 ישוב: תל אביב
 • מרכז:
 • ימים בשבוע: יומי
 • תאריך: שעה: יש להתעדכן טלפונית
 • מחיר כניסה:
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: טלפון 054-9953728

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: חברת ש"ס 7 ישוב: תל אביב
 • מרכז:
 • ימים בשבוע: יומי
 • תאריך: שעה: יש להתעדכן טלפונית
 • מחיר כניסה:
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: טלפון 054-9953728
מעבר לסרגל הכלים