fbpx
הרצאות>>>חכמת הקבלה בהקבלה”…

חכמת הקבלה בהקבלה” למדעי החיים, הרוח והחומר – הרב עופר משען


הרב


פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: אחווה 24, שכונת נווה צדק ישוב: תל אביב
 • מרכז: מודעות - תל אביב
 • ימים בשבוע: רביעי
 • תאריך: שעה: 21:00
 • מחיר כניסה: 35 ש"ח
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות מודעות טלפון 03-5100587

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: אחווה 24, שכונת נווה צדק ישוב: תל אביב
 • מרכז: מודעות - תל אביב
 • ימים בשבוע: רביעי
 • תאריך: שעה: 21:00
 • מחיר כניסה: 35 ש"ח
 • כיבוד:
 • חניה:
 • איש קשר לתיאום: צוות מודעות טלפון 03-5100587
מעבר לסרגל הכלים