fbpx
הרצאות>>>ספר מסילת ישרים…

ספר מסילת ישרים בליווי שירי נשמה וניגון בגיטרה (מוצ”ש) – הרב אייל הלוי


הרב


פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: גליס 37 ישוב: פתח תקוה
 • מרכז: פסגות - קפה מדרש - פ"ת
 • ימים בשבוע: שבת
 • תאריך: שעה: 21:45
 • מחיר כניסה: חינם
 • כיבוד: כיבוד עשיר
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: טלפון 050-6744477

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: גליס 37 ישוב: פתח תקוה
 • מרכז: פסגות - קפה מדרש - פ"ת
 • ימים בשבוע: שבת
 • תאריך: שעה: 21:45
 • מחיר כניסה: חינם
 • כיבוד: כיבוד עשיר
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: טלפון 050-6744477
מעבר לסרגל הכלים