fbpx
הרצאות>>>לומדים בפסגות –…

לומדים בפסגות – לימוד ישיבתי בחברותות אישיות בגמרא, ימים ב’-ג’ 22:30 – 20:00


רבנים שונים


פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: גליס 37 ישוב: פתח תקוה
 • מרכז: פסגות - קפה מדרש - פ"ת
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: שעה: 20:00
 • מחיר כניסה: חינם
 • כיבוד: ארוחת ערב
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: טלפון 050-4181740

*יתכנו שינויים בזמנים או ביטולים - הנהלת האתר אינה אחראית על זמני ההרצאות/ השיעורים יש ליצור קשר עם המרכז ולוודא שאכן מתקיימת ההרצאה כמתוכנן


הרצאות נוספות

לא קיימות הרצאות נוספות בתאריך עתידי

פרטי הרצאה

 • איזור מרכז הכתובת: גליס 37 ישוב: פתח תקוה
 • מרכז: פסגות - קפה מדרש - פ"ת
 • ימים בשבוע: שני
 • תאריך: שעה: 20:00
 • מחיר כניסה: חינם
 • כיבוד: ארוחת ערב
 • חניה: ברחוב
 • איש קשר לתיאום: טלפון 050-4181740
מעבר לסרגל הכלים